Företagsexempel

Rader med text kan bara säga så mycket och vi predikar ständigt att exempel är det bästa sättet att lära ut något. Långt ifrån alla företag gillar dock att vi släpper information om deras förehavanden, men av de kunder vi hittills haft har några generösa namn godkänt användandet av deras preliminära SWOT-analyser som exempel här på sidan. Följande exempel är alltså de analyser som gjordes i samband med att nämnda företag startades upp så om de fortfarande är relevanta varierar från exempel till exempel, men i syfte att visa hur en SWOT-analys fungerar de fortfarande.

 

BilligtOakleyOnline.se

Namn: BilligtOakleyOnline.se

Beskrivning: Försäljnings förteag med fokus på glasögon, framförallt Oakley Huvudprodukter planeras vara exempelvis Glasögon och solglasögon.

Styrkor:

 • Erfaren ledarstab
 • Stort startkapital
 • Redan befintliga kontakter

Svagheter:

 • Framtida lönsamhet
 • Relativt mättad marknad
 • Ingen unik säljpunkt

Möjligheter:

 • Stabil målgrupp

Hot:

 • Hög konkurrens
 • Ökade transportkostnader
 • Ökad minimilön för anställda

Heck.se

Namn: Heck.se

Beskrivning: Bemanningsföretag inom flera branscher.

Styrkor:

 • Stor kompetens på valt område
 • Lokal marknad finns att tillgå enligt undersökning
 • Bra kontaktnät

Svagheter:

 • Lägre kompetens inom ekonomi
 • Låg erfarenhet inom butiksdrift
 • Ingen webshop
 • Okända

Möjligheter:

 • Webshop och postorder
 • Samarbete med leverantörer för diverse arrangemang
 • Sociala medier

Hot:

 • Vinst tros inte vara hög nog för att driva en fysisk butik
 • Liten marknad
 • Stor konkurrens

Kontorslosningar.se

Namn: Kontorslosningar.se

Beskrivning: Tvåmansföretag inom företags möbler och utrustning med fokus på försäljning online.

Styrkor:

 • God kompetens
 • Stort portfolio
 • Tidigare kontakter från frilansning
 • God utbetalning vs. kostnad

Svagheter:

 • Okänt
 • Ingen tidigare erfarenhet av att driva företag
 • Ingen unik säljpunkt

Möjligheter:

 • Ständigt växande marknad
 • Global marknad

Hot:

 • Hård konkurrens
 • Teknologiska problem
 • Priskamp mellan företag kan leda till sämre utbetalning

Geotronics.se

Namn: Geotronics.se 

Beskrivning: Gruvnärning, vägarbete och infrastruktur

Styrkor:

 • Redan etablerade
 • Lång erfarenhet
 • God butiksvana

Svagheter:

 • Ingen marknad utanför väg, järnväg och gruva
 • Ingen webbutik

Möjligheter:

 • Webbshop
 • Arrangemang via sociala medier

Hot:

 • Potentiell inkomst kan vara för låg